BİLİMSEL PROGRAM

Temel ve Translasyonel Araştırma Projesi Yazma ve Proje Desteklerine Başvuru Eğitimi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

30 Kasım-1 Aralık 2017, DEÜTF Toplantı Salonları, İzmir

 

 

30 Kasım 2017 Perşembe

 

  Saat

Konu Başlığı

Eğitici

08:30-09:00

Kayıt

Kayıt masası

09:00-09:20

Açılış Konuşmaları

 

09:20-10:00

 

Projenizi ve Sizi Tanıyalım

İçeriği: Eğitimin amaç ve hedeflerinin tanıtımı, katılımcılarla tanışma, katılımcıların projelerinin öğrenilmesi, temel araştırma projesi yazmaya yönelik ön testin yapılması

Prof.Dr. Şule Kalkan

10:00-10:40

Araştırma ve Yayın Etiği

İçeriği: Etik nedir? Araştırma sürecinde etik ilkeler ve etik dışı durumlar

Öğr.Gör.Dr. Cemal Hüseyin Güvercin

 

10:40-10:50

Ara

 

10:50-11:30

Proje Döngüsü, Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Matrisi

İçeriği: Proje fikrini belirleme, proje fikrinin analizi, ön değerlendirme, finansman, uygulama ve değerlendirmeden oluşan proje döngüsü, mantıksal çerçeve yaklaşımını oluşturan aşamalar ve matris hazırlanması

Prof.Dr. Neşe Atabey

 

11:30- 12:10

Proje Amacı, Hedefleri, Özgün Değer

İçeriği: Proje amaç ve hedeflerinin, kapsamının belirlenmesi, projenin özgün değeri

Prof.Dr. Kansu Büyükafşar

12:10-12:40

 

 

Sağlık Alanında Ulusal ve Uluslararası Proje Destekleri

İçeriği: TÜBİTAK ARDEB destekleri (TÜBİTAK 1001,1003, 3001, 1002), Avrupa Birliği Ufuk2020 proje çağrıları, başvuru koşulları

Şefik Emre Çoşkun

12:40-13:30

Öğle arası

 

13:30-14:10

 

Grup Çalışması 1:

İçeriği: Katılımcılar 6 gruba ayrılarak verilen proje örnekleri üzerinden projenin amaç ve hedeflerini tartışacaklar ve ilgili proje önerisi başvuru formunu hazırlayacaklardır.

 

 

Grup Eğiticileri:

Grup 1: Belgin Ünal-Cemal Hüseyin Güvercin

Grup 2: Kansu Büyükafşar-Semra Koçtürk

Grup 3: Aylin Arıcı-Şule Kalkan 

Grup 4: Nergis Durmuş-Sedef Gidener

Grup 5: Neşe Atabey-Şermin Genç

Grup 6: Zeynep Yüce-Yavuz Oktay

 

14:10-14:50

Grup Çalışması 2:

İçeriği: Katılımcılar 6 gruba ayrılarak verilen proje örnekleri üzerinden projenin konu, kapsam ve literatür özetini tartışacaklar ve ilgili proje önerisi başvuru formunu hazırlayacaklardır.

14:50-15:30

Grup Çalışması 3:

İçeriği: Katılımcılar 6 gruba ayrılarak verilen proje örnekleri üzerinden projenin özgün değerini ve yaygın etkisini tartışacaklar ve ilgili proje önerisi başvuru formunu hazırlayacaklardır.

15:30-15:40

Ara

 

 

15:40-16:20

Grup Çalışması 4:

İçeriği: Katılımcılar 6 gruba ayrılarak verilen proje örnekleri üzerinden projenin yöntemi ve iş paketlerini tartışacaklar ve ilgili proje önerisi başvuru formunu hazırlayacaklardır.

 

 

Grup Eğiticileri:

Grup 1: Belgin Ünal-Cemal Hüseyin Güvercin

Grup 2: Kansu Büyükafşar-Semra Koçtürk

Grup 3: Aylin Arıcı-Şule Kalkan 

Grup 4: Nergis Durmuş-Sedef Gidener

Grup 5: Neşe Atabey-Şermin Genç

Grup 6: Zeynep Yüce-Yavuz Oktay

 

16:20-17:00

Grup Çalışması 5:

İçeriği: Katılımcılar 6 gruba ayrılarak verilen proje örnekleri üzerinden projenin başarı ölçütleri ve B planını tartışacaklar ve ilgili proje önerisi başvuru formunu hazırlayacaklardır.

17:00-17:30

Günün Değerlendirmesi

İçeriği: Grup çalışmalarında proje önerilerinin hazırlanması sırasında karşılaşılan sorunlar tartışılacaktır, ertesi gün yapılacak grup sunumları için açıklama yapılacaktır.

 

 

Prof.Dr. Şule Kalkan

 

 

 

1 Aralık 2017 Cuma

 

Saat

Konu Başlığı

Eğitici

09:00-10:40

 

Grup Çalışması 6:

İçeriği: Hazırlanan proje önerileri katılımcılar tarafından sunulacaktır. Her grup için 20 dakika sunum 10 dakika tartışma süresi ayrılacaktır.

Grup Eğiticileri:

Grup 1: Belgin Ünal-Cemal Hüseyin Güvercin

Grup 2: Kansu Büyükafşar-Semra Koçtürk

Grup 3: Aylin Arıcı-Şule Kalkan 

Grup 4: Nergis Durmuş-Sedef Gidener

Grup 5: Neşe Atabey-Şermin Genç

Grup 6: Zeynep Yüce-Yavuz Oktay

10:40- 10:50

Ara

 

10:50- 12:30

Grup Çalışması

İçeriği: Hazırlanan proje önerileri katılımcılar tarafından sunulacaktır. Her grup için 20 dakika sunum 10 dakika tartışma süresi ayrılacaktır.

Grup Eğiticileri:

Grup 1: Belgin Ünal-Cemal Hüseyin Güvercin

Grup 2: Kansu Büyükafşar-Semra Koçtürk

Grup 3: Aylin Arıcı-Şule Kalkan 

Grup 4: Nergis Durmuş-Sedef Gidener

Grup 5: Neşe Atabey-Şermin Genç

Grup 6: Zeynep Yüce-Yavuz Oktay

12:30-13:30

Öğle arası

 

13:30-14:10

 

Proje Bütçesinin Oluşturulması

İçeriği: Proje bütçesi oluşturulurken uygulanan yaklaşımlar ve dikkat edilecek noktalar

Prof.Dr. Şermin Genç

 

14:10-14:50

 

Proje Önerisi Yazmada Sık Yapılan Yanlışlar ve Red Nedenleri

İçeriği: Proje önerisi yazmada sık yapılan yanlışlar ve red nedenleri nelerdir?

Doç.Dr. Zeynep Yüce

14:50-15:30

 

Kabul Edilen Projenin Yönetimi

İçeriği: Proje sözleşmesi, proje iş paketlerinin ve bütçenin yönetilmesi

Prof.Dr. Belgin Ünal

15:30-15:45

Ara

 

15:45-16:25

 

Projenin Ara ve Sonuç Raporu Yazımı

İçeriği: Proje gelişme raporu (ara rapor) ve sonuç raporu nedir? Proje gelişme raporu ve sonuç raporu yazımında dikkat edilmesi gerekli hususlar.

Doç.Dr. Aylin Arıcı

16:25- 17:30

Eğitimin Genel Değerlendirmesi

İçeriği: Eğitimin amaç ve hedeflerine ulaşmada geri bildirimlerin alınması, son testin yapılması, katılım ve başarı belgelerinin verilmesi.

Prof.Dr. Şule Kalkan

Kurs Koordinatörü: Prof.Dr. Şule Kalkan

Danışman: Prof.Dr. Belgin Ünal

İletişim:

Neslihan Aktaş

email: neslihan.aktas@deu.edu.tr

Tel: 4122298

Bu Eğitim Tubitak tarafından desteklenmektedir.

Yönetim Paneli